Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Aktivní přístup k seniorům, kteří ztrácí sluch

Naše sociální služby jsou poskytovány osobám se sluchovým a kombinovaným postižením. Čím dál víc se na nás s prosbou o pomoc obrací právě klienti z řad seniorů se sluchovým postižením se specifickými komunikačními potřebami, jejich rodiny a sociální pracovníci z jiných organizací.

Prostřednictvím šesti vybraných akreditovaných vzdělávacích kurzů si naši pracovníci osvojí vhodné komunikační modely za účelem podpory klienta seniorského věku v tísni, který ztrácí svoji samostatnost a soběstačnost a je nucen přijmout pomoc. Pracovníci získají poznatky, které v současné praxi postrádají a naučí se, jak využít vzpomínkové aktivity při práci s klientem, jaké jsou různé přístupy pro využití vzpomínek, jaká je charakteristika demence, co je cílem metody validace a pro koho je tato metoda určena. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro poskytování komplexní a profesionální podpory a specializovanější péče pro klienty se sluchovým postižením z řad seniorů.

Děkujeme Nadaci EP Corporate Group za podporu!

1