Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Dostupnost Tiché linky pro seniory se sluchovým postižením

Naše Tichá linka už od roku 2008 pomáhá překonávat komunikační bariéry lidem se sluchovým postižením díky tlumočení znakového jazyka a přepisu mluveného slova. 

Právě přepis často představuje pro nedoslýchavé seniory, kteří již nemohou plně porozumět mluvenému slovu v důsledku sluchové vady, nezbytný nástroj pro úspěšnou komunikaci s okolním světem.

Díky podpoře společnosti Čeps, a. s. tuto službu rozšíříme o možnost audiohovoru, funkci speciálně navrženou pro seniory s nedoslýchavostí. Tato funkce jim umožní komunikovat s okolím prostřednictvím mluveného slova, posílí jejich nezávislost, usnadní jim řešení běžných životních situací a podpoří jejich zapojení do společnosti.

Děkujeme Čeps, a. s. za podporu!

1