Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Kurz odezírání pro seniory v Brně

V rámci projektu realizujeme aktivizační kurz na rozvoj dovednosti odezírat pro specifickou skupinu neslyšících osob, která hledá možnosti, jak se se světem opět dorozumět. Jsou to senioři, kteří v důsledku stárnutí ztrácí sluch a přepis mluvené řeči pro ně není kvůli postupné ztrátě zraku vhodným prostředkem pro komunikaci s okolím. Patří sem také jejich blízcí, kteří hledají plnohodnotný způsob vzájemné komunikace.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Brna.

logo brno