Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Osvětová přednáška o osobách se sluchovým postižením

Cílem projektu je prostřednictvím osvětové přednášky o osobách se sluchovým postižením zvýšit informovanost nejen laické veřejnosti o sluchovém postižení, za účelem bourání komunikačních bariér mezi slyšícími a osobami se sluchovým postižením. Přednáška je určena pro odbornou i laickou slyšící veřejnost a jednotlivé spolky města Kravaře.

Kravaře