Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Pojďte s námi znakovat

Cílem workshopů bylo šířit osvětu - seznámit účastníky se světem osob se sluchovým postižením a s možnostmi komunikace. Studenti si na vlastní uši vyzkoušeli, jaké je to neslyšet, jak se dá komunikovat pomocí znakového jazyka či odezírání. Proběhlo 18 workshopů a celkem zúčastnilo 429 studentů a 18 pedagogů.

Děkujeme všem školám, že s námi bourají bariéry. Děkujeme za podporu NROS - Nadaci rozvoje občanské společnosti a Nadačnímu fondu TESCO!

1

   1