Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Pojďte s námi znakovat a aktivizační kurz na rozvoj dovednosti odezírat

Cílem projektu Pojďte s námi znakovat je prostřednictvím zážitkových workshopů seznámit školy v Brně s problematikou sluchového postižení. Účastnící si vyzkouší jednotlivé komunikační systémy a naučí se pravidla pro bezbariérovou komunikaci. Součástí je také diskuze s lektorem se sluchovým postižením, který bude sdílet své osobní životní zkušenosti. 

V rámci projektu realizujeme také aktivizační kurz na rozvoj dovednosti odezírat. Kurz je určen těm, kteří v důsledku ztráty sluchu hledají možnosti, jak se se světem opět dorozumět. Jsou to  především senioři, kteří v důsledku stárnutí ztrácí sluch a přepis mluvené řeči pro ně není kvůli postupné ztrátě zraku vhodným prostředkem pro komunikaci s okolím. Patří sem také jejich blízcí, kteří hledají plnohodnotný způsob vzájemné komunikace.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Brna.

logo brno

projekt znakuj