Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Pojďte s námi znakovat v Brně!

Cílem projektu je prostřednictvím zážitkových workshopů o neslyšících seznámit školy s bezbariérovou komunikací s neslyšícími a podpořit tak jejich úspěšnou integraci do společnosti. S pomocí neslyšících lektorů a jejich tlumočníků získají žáci a studenti povědomí o tom, jak se chovat při osobním setkání s neslyšícím a jak osobu s tímto druhem handicapu poznat. Na základě praktických modelových situací s neslyšícími lektory si natrénují, jak se v určitých situacích s neslyšícími dorozumět. Děkujeme za podporu!

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

1           1