Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Specializované vzdělávání zaměřené na zvyšování kvality sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením

Na naše pracovníky sociálních služeb se často kvůli jazykové bariéře obrací i klienti s různými specifickými potřebami a s různým typem přidružených onemocnění. Abychom jim uměli poskytnout odbornou péči, musíme se neustále vzdělávat.

Prostřednictvím na míru vytvořeného vzdělávání si prohlubujeme znalosti a získáváme praktické dovednosti přímo od odborníků zaměřených na vybranou problematiku, jako je bezdomovectví, domácí násilí, dluhová problematika nebo opatrovnictví. Klientům, kteří mají kromě sluchového postižení i mentální postižení nebo duševní onemocnění, budeme umět poskytnout komplexnější a profesionálnější podporu a specializovanější péči.

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence.

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!

nadace čez logo