Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Specializované vzdělávání zaměřené na zvyšování kvality tlumočnických služeb pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením

Naši slyšící a neslyšící tlumočníci umožňují osobám se sluchovým a kombinovaným postižením komunikovat bez bariér, ovládají český jazyk, český znakový jazyk a ukrajinský znakový jazyk. Tlumočí každodenní situace, ale i odborná jednání týkající se práva, legislativy, politiky a oblastí vyžadujících znalost odborné znakové zásoby a absolutní přesnost překladu. V rámci projektu zajistíme pro naše tlumočníky specializované vzdělávání. Zaměříme se na trénink přesnosti překladu, rozvoj tlumočnických strategií a možností online tlumočení. Rozšíříme tlumočnické dovednosti v rámci spolupráce neslyšících a slyšících tlumočníků, znakovou zásobu ve specializovaných oblastech, zvýšíme kvalitu a profesní úroveň tlumočnických služeb.

nadace cez projekt

tlumocnici nadace čez