Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tichá linka

Cílem projektu je programování a aktualizace služby přepisu. Díky těmto úpravám usnadníme seniorům přístup k on-line přepisovatelům a celkově pro ně zjednodušíme službu přepisu.

Všechny úpravy služby přepisu pomáhají podpořit vzájemnou bezbariérovou komunikaci nedoslýchavých a ohluchlých klientů se slyšícími. Posilujeme tím vzájemné vztahy, mezigenerační vazby zejména mezi seniory a rodinnými příslušníky. Pomáháme najít plnohodnotný způsob komunikace, díky které podpoříme prevenci sociálních, ekonomických a emocionálních problémů. Nejdůležitějším cílem tohoto projektu je podpora procesu opětovné socializace seniorů, získání pocitů sounáležitosti a odstranění pocitů izolovanosti, osamělosti a beznaděje, které naše cílová skupina prožívá.

Děkujeme za poskytnutí příspěvku, díky kterému tyto cíle naplňujeme. 

1