Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tichá linka

Cílem projektu je úprava evidence systému Tiché linky. Díky těmto změnám usnadníme klientům (zejména seniorům) i našim tlumočníkům a přepisovatelům užívání Tiché linky. Především pro seniory a technicky méně zdatné klienty je důležité službu Tiché linky zjednodušovat. Častějším využíváním Tiché linky pomůžeme klientům integrovat se zpět do společnosti, navázat plnohodnotný kontakt s blízkými a zvýšit kvalitu jejich života. Posilujeme tím vzájemné vztahy a mezigenerační vazby zejména mezi seniory a rodinnými příslušníky. Zároveň zlepšíme i pracovní podmínky pro naše tlumočnice a přepisovatelky.

Děkujeme NET4GAS, s.r.o. za podporu!

Tichá linka