Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tichá linka

Příspěvek je určen na programování a úpravu aplikace Tichá linka pro klienty se sluchovým a kombinovaným postižením, kteří mají problém porozumět českému znakovému jazyku a pro bezbariérovou online komunikaci potřebují přítomnost ještě druhého, neslyšícího tlumočníka.

Neslyšící tlumočník přizpůsobí sdělení tak, aby ho klient pochopil a zároveň umí informace tlumočit do českého znakového jazyka pro slyšícího tlumočníka. Často je využíván  k tlumočení do ukrajinského znakového jazyka pro klienty z Ukrajiny.

Výrazně tak podpoříme bezbariérovou komunikaci a integraci těchto klientů ve slyšící společnosti. Pomůžeme jim navázat plnohodnotný kontakt například s úředníky, lékaři, sociálními pracovníky nebo potenciálními zaměstnavateli a zvýšit kvalitu jejich života. V konečném důsledku zlepšíme pracovní podmínky i pro naše tlumočnice a tlumočníky.

Každým rokem se nám díky dárcovskému programu Čeps, a. s. daří Tichou linku zlepšovat. Děkujeme za podporu!

ČEPS, a.s. - profil společnosti a činnosti