Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tichá linka

Dostupnost Tiché linky pro osoby se sluchovým postižením, které potřebují k bezbariérové komunikaci dva tlumočníky

Příspěvek je určen na úpravu aplikace Tichá linka pro klienty se sluchovým a kombinovaným postižením, kteří mají problém porozumět českému znakovému jazyku a pro bezbariérovou online komunikaci potřebují přítomnost ještě druhého, neslyšícího tlumočníka. Neslyšící tlumočník přizpůsobí sdělení tak, aby ho klient pochopil a zároveň umí informace tlumočit do českého znakového jazyka pro slyšícího tlumočníka. Často je využíván k tlumočení do ukrajinského znakového jazyka pro klienty z Ukrajiny.

Výrazně  podpoříme bezbariérovou komunikaci a integraci těchto klientů do slyšící společnosti. Pomůžeme jim navázat plnohodnotný kontakt například s úředníky, lékaři, sociálními pracovníky nebo potenciálními zaměstnavateli a zvýšit kvalitu jejich života. V konečném důsledku zlepšíme pracovní podmínky i pro naše tlumočnice a tlumočníky.

Děkujeme Nadaci Vinci za podporu!

nadace vinci