Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tichá linka - bezbariérová zdravotnická zařízení

Díky tomuto projektu se daří dlouhodobě udržovat možnost bezbariérové komunikace pro lidi se sluchovým postižením v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních po celé ČR a zvyšovat tak dostupnost zdravotnické péče. Pacienti a klienti mohou využít aplikaci Tichá linka, která je zde zavedená, a která poskytuje službu online tlumočení a přepisu, 24 hodin denně, 365 dní v roce. 

Bezbariérové místo (připojení k Tiché lince) je označeno informační samolepkou a je zaneseno na online mapu, kde je možné si jej před samotnou návštěvou vyhledat.

V rámci projektu je také metodická a technická podpora zdravotnického personálu a zajištění informovanosti o problematice sluchového postižení a možných způsobech komunikace s lidmi s tímto druhem hendikepu.

1