Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tlumočení pro osoby se sluchovým postižením z Ukrajiny do ukrajinského znakového jazyka

Díky projektu jsme zajistili a zprostředkovali bezbariérovou okamžitou pomoc občanům se sluchovým postižením z Ukrajiny prostřednictvím tlumočení do jejich rodného, ukrajinského znakového jazyka.

Ukrajinský znakový jazyk je od českého znakového jazyka odlišný. Potřebujeme tedy spolupráci s tlumočníky, kteří ovládají ukrajinský znakový jazyk, abychom zabezpečili komunikaci s klienty se sluchovým postižením z Ukrajiny, kteří se na nás obrátili s prosbou o pomoc. V rámci projektu jsme pomohli desítkám příchozích klientů se sluchovým postižením z Ukrajiny s integrací do nového prostředí v ČR.

Děkujeme Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za podporu projektu z programu Fond podpory organizací pečujících o uprchlíky z Ukrajiny.

1