Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tlumočnické služby

Definice

Tlumočnické služby v organizaci Tichý svět, o.p.s. jsou poskytovány zejména online formou a umožňují neslyšícím a nedoslýchavým osobám bez bariér a s plným porozuměním komunikovat se slyšícími lidmi. Podle individuální potřeby mají klienti na výběr mezi komunikací ve znakovém jazyce prostřednictvím tlumočení nebo v českém jazyce pomocí přepisu. Cílem služby je vyrovnat příležitosti v komunikaci osob se sluchovým postižením a slyšících, podporovat samostatnost klientů při komunikaci se slyšící společností a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Online tlumočení je v případě pohotovosti k dispozici nonstop. 

Naše služby

Tlumočení

 • Základem online tlumočení je videohovor ve znakovém jazyce s tlumočníkem. Tlumočník zprostředkuje telefonický hovor nebo osobní rozhovor neslyšícího, například s lékařem nebo zaměstnavatelem. Dále může neslyšící využít službu úprava textu. Tlumočník upraví text neslyšícího klienta do gramaticky správné češtiny. Neslyšící také může využít službu překlad textu. Tlumočník přeloží v reálném čase přes webovou kameru obsahově krátké sdělení z českého jazyka do českého znakového jazyka a naopak.
 • Službu si nemusíte objednávat.  S tlumočníkem se spojíte prostřednictvím aplikace Tichá linka, kdykoliv budete potřebovatPokud znáte čas, kdy budete tlumočení potřebovat, můžete si daný čas předem rezervovat, takže nebudete muset čekat, až budete na řadě. 
 • Naši službu můžete využít zejména pro krátká jednání (např. při vyřizování různých druhů žádostí na úřadě, při komunikaci se zaměstnavatelem, při objednání u lékaře atd.).
 • Tlumočníci jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Registrační formulář a více informací najdete na Tichá linka.
 • Návod na využití online tlumočníka naleznete zde.

Přepis

 • Podstatou je online spojení s přepisovatelem mluvené řeči, prostřednictvím kterého můžete telefonovat nebo vést jednání se slyšícím. Tímto způsobem vám přepíše rozhovor, tedy převede řeč slyšícího do textu a naopak, např. vám zprostředkuje hovor s lékařem, zaměstnavatelem či s rodinou.
 • Služba je určena osobám se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchavé nebo ohluchlé), které dobře ovládají psaný český jazyk.
 • Službu si nemusíte objednávat. S přepisovatelem se spojíte prostřednictvím aplikace Tichá linka, kdykoliv budete potřebovatPokud znáte čas, kdy budete tlumočení potřebovat, můžete si daný čas předem rezervovat, takže nebudete muset čekat, až na vás přijde řada.
 • Možnost online přepisu telefonického hovoru.
 • Možnost zajistit přepisy audionahrávek nebo korektury textů.
 • Přepisovatelé jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Registrační formulář a více informací najdete na Tichá linka.
 • Návod na použití online přepisu naleznete zde.

 

Aplikaci Tichá linka pro iOS si můžete stáhnout zde.               Aplikaci Tichá linka pro Android si můžete stáhnout zde.

QR iOS                                                          QR Android                                                                                                          

Kontakt:

info@tichalinka.cz