Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Nový zákon upravující oblast zaměstnávání a sociálního zabezpečení pro uprchlíky z Ukrajiny

23. března 2022

Od 21.3.2022 se na cizince, který má přidělené vízum z důvodu strpění pohlíží jakoby měl na území ČR trvalý pobyt a to znamená, že se může ucházet o zaměstnání přímo a nemusí žádat Ministerstvo vnitra o pracovní povolení.
Dále zákon upravuje i nárok na humanitární dávku ve výši 5000,- Kč.

Vláda ČR schválila nový zákon č. 66/2022 Sb., který vešel v platnost dnem 21.3.2022 a upravuje oblast zaměstnávání a sociálního zabezpečení pro uprchlíky z Ukrajiny.

Od 21.3.2022 se na cizince, který má přidělené vízum z důvodu strpění pohlíží jakoby měl na území ČR trvalý pobyt a to znamená, že se může ucházet o zaměstnání přímo a nemusí žádat Ministerstvo vnitra o pracovní povolení.

Dále zákon upravuje i nárok na humanitární dávku ve  výši 5000,- Kč. Na tu má nárok cizinec s přiděleným vízem z důvodu strpění, jehož příjmové, sociální a majetkové poměry mu neumožňují zajištění základních životních potřeb. Příjmové, sociální a majetkové poměry na území ČR žadatel uvede do žádosti o dávku a doloží je všemi dostupnými doklady, nebo formou čestného prohlášení. O humanitární dávku lze žádat i opakovaně a to po dobu 5 kalendářních měsíců. Dávku vyplácejí úřady práce v jednotlivých krajích, dle místa pobytu cizince.

Úřad práce ve spolupráci s Ministerstvem práce sociálních věcí vyvinulo aplikaci, díky níž bude možné podat žádost elektronicky. V tuto chvíli je aplikace v pilotním (zkušebním) provozu a o dávku v tomto provozu můžou žádat cizinci, kteří získali vízum do 4.3.2022. Pilotní provoz bude Úřad práce v nejbližších dnech rozšiřovat a s plným provozem pro všechny klienty se počítá nejpozději od 28.3.2022. O dávku klienti nepřijdou a mají na ní nárok i zpětně podle data příjezdu do ČR.

Уряд Чеської Республіки затвердив новий Закон № 66/2022 Sb., який набув чинності 21 березня 2022 року і регулює сферу зайнятості та соціального забезпечення біженців з України.

З 21 березня 2022 року іноземець, який отримав візу толерантнoстi (vízum z důvodu strpění), вважатиметься таким, що має постійне місце проживання в Чеській Республіці, що означає, що він може претендувати на роботу безпосередньо і не повинен звертатися до Міністерства внутрішніх справ для отримання дозволу на роботу.

Крім того, закон регулює право на гуманітарну допомогу в розмірі 5 000 крон. Це право має іноземець з візою толерантності, чиї доходи, соціальні та майнові умови не дозволяють йому забезпечувати основні життєві потреби. У заяві на отримання пільги заявник зазначає доходи, соціальні та майнові умови на території Чеської Республіки та обґрунтовує їх усіма наявними документами або у формі чесної заяви. Заява на гуманітарну допомогу також може бути подана повторно протягом 5 календарних місяців. Допомогу виплачують служби праці в окремих регіонах залежно від місця проживання іноземця.

Уряд праці у співпраці з Міністерством праці розробили додаток, який дозволить подати заяву в електронному вигляді. На даний момент додаток знаходиться в пілотній (пробній) версії і іноземці, які отримали візу до 4.03.2022, можуть подати заявку на отримання пільги в цьому додатку. Бюро праці розширить пілотну версію найближчими днями, а повна версія для всіх клієнтів очікується не пізніше 28 березня 2022 року. Клієнти не втрачають пільгу і мають право на неї ретроспективно відповідно до дати прибуття до Чеської Республіки