Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Projekt Pojďte s námi znakovat sklízí úspěchy

25. ledna 2023

Projekt Pojďte s námi znakovat - Brno už sice skončil, pojďme se ale za tím, jak probíhal a jaký měl ohlas ohlédnout. Děkujeme za zpětnou vazbu do Střední zdravotnické školy Jaselská.

Více o ukončeném projektu naleznete zde. No a protože po přečtení zjistíte, že to nešlo jinak, než v myšlence interaktivních workshopů ve školách pokračovat, tak aktuální projekt naleznete zde.

A teď už znění dopisu, který nám přišel.

Workshop „Pojďte s námi znakovat“ – odezva Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Dobrý den,

velmi si vážíme možnosti účastnit se projektu, který je podpořen městem Brnem, konkrétně MMB z programu II - dotační program pro projekty doplňující sociální služby.

Tento projekt mění studentům Střední zdravotnické školy Brno pohled na svět neslyšících lidí.

Mladí lidé, kteří do té doby o sluchovém postižení mnoho nevěděli, nadchne promyšleně připravený workshop. Slyšící i neslyšící lektorka se střídají v zajímavém podání světa „Neslyšících“ i těch s poruchami sluchu, nedoslýchavých. Právě proto, že mnohé aktivity si studenti hned vyzkoušejí, získávají tak lepší představu o překážkách, se kterými se takto postižení lidé potýkají. Jako učitelka psychologie tento workshop vždy vítám, těším se na něj
a každý rok se dozvídám něco nového.

Lektorky řeší situace z běžného života neslyšících lidí, uvádějí konkrétní příklady i ze zdravotnického prostředí, což je pro naše studenty velkým přínosem. Snaží se aspoň na chvíli vžít do problémů neslyšících lidí, představit si, na jaké překážky narážejí, naučí se jak s nimi komunikovat a co naopak dělat nesmějí. Jednou budou s takovými klienty pracovat jak žáci oboru „Praktická sestra“, tak i žáci oboru „Sociální činnost“. Snažíme se našim žákům propojit učivo se skutečným životem a toto je jedna ze skvělých možností. Naše škola by ráda s těmito lektorkami i nadále spolupracovala, protože já i další učitelé psychologie velmi oceňujeme přínos podobných aktivit pro zkušenosti žáků.

Tímto bych ráda poděkovala za práci zejména paní Mgr. et Mgr. Zuzaně Hlavičkové, se kterou nejdéle spolupracujeme a budeme se těšit na další setkání.

Se srdečným pozdravem Jiřina Svobodová

PhDr. Jiřina Svobodová

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace