Internetové stránky provozované Tichý svět, o. p. s. používají cookies. Používáním těchto webových stránek s tímto použitím souhlasíte. V pořádku Více informací o cookies

Tichá vila Tugendhat

17. prosince 2021

Projekt Tichá vila Tugendhat je u konce. Tablety jsou předány a vše je připraveno na první návštěvníky. Děkujeme Ministerstvu kultury ČR za podporu!

V České republice žije okolo 500 000 osob se sluchovým postižením, z toho zhruba 15 000 lidí neslyšících, kteří používají český znakový jazyk, ten má oproti češtině zcela jinou gramatiku a pravidla. Často se můžete potkat s mylnou představou, že pokud někdo neslyší, dá se mu vše napsat. Tak jednoduché to ale není. Pro mnoho neslyšících je psaný text složitý a nesrozumitelný. Žijí tak ve veliké sociální a komunikační izolaci ve světě slyšících a jejich přístup k informacím je oproti většinové společnosti velmi omezen.

Proto se organizace Tichý svět spojila s Vilou Tugendhat, jedinečnou památkou moderní architektury zapsanou v roce 2001 do světového dědictví UNESCO, a společně vytvořili videoprohlídku v českém znakovém jazyce pro neslyšící návštěvníky. Tento společný projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR. Ve Vile Tugendhat jsou nyní k dispozici dva tablety, na nichž jsou přetlumočeny do českého znakového jazyka informace z velkého okruhu a zahrady. Na webových stránkách Vily Tugendhat se neslyšící návštěvníci mohou z naznakovaných informačních videí dozvědět vše potřebné o registraci na prohlídku a jejím průběhu. 

Pomoc při odstraňování komunikačních bariér je jedno z hlavních poslání organizace Tichý svět, hned vedle sociálních služeb pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením a osvěty. Zpřístupnění Vily Tugendhat tak navazuje na předchozí úspěšné projekty, díky kterým jsou bez bariér, např. Hrad Rotštejn nebo Klokočské skály, kde vznikla Tichá stezka. 

1  1